3-layer napkins Stripes, white with black printing, size 33x33 centimeters. 

3-layer napkins Stripes, white with black printing, size 33x33 centimeters.

€3.99Price